کشکول من
نویسنده: خسرو حسینی پژوه - ۱۳٩٢/۸/۸

به گزارش جهان، آقای هاشمی رفسنجانی این روزها از برقراری رابطه با آمریکا
دفاع می کند. او حتی گفت وگوی رئیس جمهور با همتای آمریکایی خود و عملکردش
در سفر نیویورک را تحسین کرد. وی در سفر به استان کرمانشاه هم تلویحا منتقدان رابطه با آمریکا را "افراطی" نامید و گفت اجازه دهید ما با جاهایی که لازم است رابطه برقرار کنیم.
این رویکرد آقای هاشمی در حالی است که در سال های نه چندان دور، او شرط و شروط ویژه ای برای برقراری رابطه با آمریکا داشت. "مثل دست کشیدن از حمایت اسرائیل یا آدم شدن"؛ شروطی که بی شک خود آقای هاشمی هم گواهی می دهد هنوز هیچ کدام محقق نشده است.

 

 

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :