کشکول من
نویسنده: خسرو حسینی پژوه - ۱۳٩٢/۸/۸

نو آوری در واکسن های کودکان :  برای بهره برداری از پیشرفت های اخیر در بیو
تکنولوژی به ویژه زیست شناسی مولکولی و ایمنی شناسی، سازمان بهداشت جهانی و بنیاد بین المللی کودکان و سازمان توسعه ی بین المللی به طور مشترک به طرح جهانی ابتکار و نوآوری در واکسن های کودکان کار می کنند. هدف نهایی از نوآوری در واکسن های کودکان تهیه یک واکسن بسیار مطلوب است که به صورت فقط یک بار و بلافاصله بعد از تولد داده شود، در اثر حرارت پایدار باشد و بلاخره بتواند ایمنی بلند مدتی بر علیه بیماری های ویروسی وباکتریایی مهم به دست دهد. اگرچه تهیه چنین واکسنی ممکن است به این زودی ها ممکن نشود، اما از نظر علمی امکان پذیر است. در نظر است تا در آینده ای نزدیک 8 واکسن مهم را به صورت یک واکسن (هشت گانه) که فقط به یک نوبت تزریق نیاز دارد عرضه شود. بنابراین طرح فوق آغازی برای ساخت نسل جدید سوپر واکسن ها است
و این کار تنها با تکامل و پیشرفت های به دست آمده در بیوتکنولوژی  ممکن گشته است.

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :