کشکول من
نویسنده: خسرو حسینی پژوه - ۱۳٩٢/٧/٧

1-به گزارش مهر، حسن روحانی پس از بازگشت از سفر نیویورک در فرودگاه مهرآباد تهران در
محوطه بیرونی پاویون ریاست جمهوری با استقبال جمعی از جوانان حامی مواضع هیات
ایرانی در نیویورک مواجه شد که با شعار صل علی محمد بوی بهشتی آمد از اوحمایت کردند .
2- سخنی از شهید دکتر بهشتی : به آمریکا بگویید از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.

سئوال: کدام گزینه درست است؟

1- آنها اصلاً نه شهید بهشتی میشناختند نه بویش را

2- مقصودشون این بهشتی نبوده اون یکی بوده

3-هیچ مقصودی نداشتد فقط دیدند یه بویی میاد

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :