کشکول من
نویسنده: خسرو حسینی پژوه - ۱۳٩٢/٧/۱۳

امام خمینی از سال 1341 که
آغاز قیامشان بوده تا هنگام رحلتشان 283 بار بر علیه اسرائیل صحبت کرده
اند. اخیراً آقای هاشمی گفته اند ما با اسرائیل سر جنگ نداریم. در فتنه 88
هم که هاشمی کارگردان آن بود در نمار جمعه کذایی حامیان فتنه از شعار بر
علیه اسرائیل خود داری کردند. روز قدس هم به دستور سایت وزارت خارجه
اسرائیل خواستند که  شعار بر علیه اسرائیل  را به  شعار بر علیه لبنان و
فلسطین یعنی جبهه مقاومت  علیه اسرائیل تغییر دهند.

صحیفه نور جلد22 صفحه17 الی 18      1323/01/01

پاسخ به نامه آقای ابوجهاد

من امیدوارم که نهضت اسلامی ایران که با ابعاد گسترده اش بی سابقه در طول تاریخ است، در کنار برادران مسلمان فلسطین به آرمان های انسانی و اسلامی خود برسند و بیرق ظلم و جنایت را برای همیشه سرنگون و پرچم با عظمت اسلام را در اهتزاز در آورند و همزمان با آن برادران ما دست جنایتکار اسرائیل و جرثومه فساد را قطع و پرچم پیروزی را برفراز مسجد اقصی برقرار نمایند.

 

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :