خط امام

 ملاک دقیق شناخت خط امام و وفاداران به آن، میراث بزرگ آن حضرت به عنوان ولایت‌فقیه است. خط امام اگر هم متشابهاتی داشته باشد، محکمات روشنی دارد که با آنها شناخته می‌شود. محکماتی مانند پایبندی بدون مداهنه به نص اسلام، حمایت از محرومان و ستیز با مستکبران و مفسدان، نهضت جهانی اسلام و بسیج جهانی مستضعفان، وحدت کلمه و... در راس همه اینها که مفسر امروزین همه این اصول می‌باشد، ولایت‌فقیه. و نزدیک ترین افراد به امام کسانی هستند که پایبند و پیرو این راه باشند نظراًَ و عملاً و نه وجود قرابت خانوادگی و قومی. همانطور که قران کریم  سزاوارترین مردم به ابراهیم را  آناننی میداند که از او پیروی کردند و میگوید این افراد پیامبر (حضرت محمد«ص») و کسانی هستند که ایمان آوردند (آیات 67 و 68 سوره آل‌عمران).

/ 0 نظر / 20 بازدید