تعیین هویت با استفاده از ماده ژنتیک-7

 مرکز تجارت جهانی

در 11 سپتامبر 2001، دو هواپیمای مسافربری با 2 برج مرکز تجارت جهانی آمریکا برخورد کردند. در این واقعه گفته می شود که 3000 نفر کشته شدند. این دو برج و کسانی که در آن جا بودند تحت حرارت بسیار زیاد و انفجار قرار گرفتند به طوری که این 2 برج به تلی از خاک و آهن تبدیل شد. بسیاری از اجساد تکه تکه شده بودند و بسیاری دیگر کاملاً سوخته و خاکستر شده بودند. اعضاء خانواده قربانیان               می خواستند مطمئن شوند عزیزانشان در این حادثه از دست رفته اند. لذا شناسایی قابل اعتماد اجساد یا بخش های باقیمانده از اجساد توسط مقایسه DNA جدا شده از آن ها با نمونه DNA موجود در مسواک و شانه و یا DNA خویشاوندان نزدیک افراد ناپدید شده در این حادثه امری حیاتی بود. در حالیکه اکثر تعیین هویت ها از طریق بررسی DNA انجام شد، اما ثابت شد که دیگر روش های تعیین هویت نیز بسیار مفید هستند.مثل روش مقایسه دندان های قربانیان با گزارش های داندانپزشکی افراد مفقود شده در این حادثه.

در بسیاری موارد DNA جمع آوری شده به شدت تخریب و تجزیه شده بود که این موضوع باعث می شد تنوان از روش های استاندارد بررسی DNA استفاده کرد. آزمایشگاه ژنتیک پزشکی قانونی مرکزی تحت هدایت دکتر شیلر با ابداع روش های جدید و بهبود و اصلاح روش های موجود موفق به تعیین هویت اجساد باقی مانده شد. با این روش ها یک مقدار نسبتاً کم نمونه می توانست نمای کامل ژنتیک، یعنی 13 جایگاه STR تعیین شود. به علاوه از بررسی DNA میتوکندریایی می توان برای تعیین هویت از نمونه های شدیداً تخریب شده استفاده کرد. زیرا این روش تعیین هویت در این موارد بهتر از سایر روش ها کارایی دارد. اگرچه در اکثر موارد نمای DNA میتوکندر یایی هر فرد مختص به خود اوست، اما بسیاری از این نماها در تعیین هویت قربانیان قطعی نبود. نمونه هایی که با هیچ کدام از این روش ها تعیین هویت نشدند ذخیره شدند به امید آنکه در آینده با پیشرفت بیشتر فناوری DNA به طور قطعی تعیین هویت گردند.

/ 0 نظر / 30 بازدید