کلونینگ

اول از همه ببینیم شبیه سازی یا کلونینگ(Cloning) چیست؟ فرهنگ لغت می گوید که کلونینگ یا شبیه سازی و یا همسان سازی، روشی برای بوجود آمدن یک موجود زنده است که از نظر ژنتیکی کاملاً مشابه موجود دیگری باشد. یک کلون، میکروب، گیاه، جانور و یا انسانی است که بطور غیر جنسی و تنها از یک میکروب، گیاه، جانور یا انسان دیگر بوجود آمده است.

لغت کلون اولین بار برای توصیف جمعیتی از سلول‌ها که از تولید مثل و تکثیر  یک سلول تشکیل شده بودند بکار برده شد. یک کلون از سلول‌هایی تشکیل شده است که نه تنها دارای کروموزم‌های مشابه هستند بلکه دارای ژن های روشن یکسان و ژنهای خاموش یکسان هستند و بنابراین از نظر ظاهری مشابه هستند، یکسان عمل می‌کنند و اگر یک باکتری را در یک محیط مناسب قرار دهید، شروع به تکثیر می‌کند تا زمانی‌که غذا تمام شود. باکتری‌های تولید شده از آن یک باکتری همگی یکسان و مشابه خواهند بود و جمعیتی تشکیل می‌دهند که کلون یا ردة سلولی (Cell line ) نامیده می‌شود.

در مورد گیاهان و جانوران این روند مشکل‌تر خواهد بود که به خاطر آن است که این
موجودات از انواع بسیار زیاد سلول تشکیل شده‌اند. اغلب این سلول‌ها در زمان بلوغ بسیار آهسته تکثیر می‌یابند (و بعضی اصلاً تکثیر نمی‌یابند).
سلول‌های سرطانی که بسرعت تکثیر می‌یابند، در این میان یک استثناء هستند. سلول‌های سرطانی کلونهای طبیعی هستند و اولین سلول‌های انسانی بودند که در آزمایشگاه رشد و تکثیر داده شدند. همه سلول‌های یک رده سلولی، سلول‌هایی
تولید می‌کنند که ظاهری یکسان و نیز فعالیت و عملکردی یکسان دارند.

ادامه دارد

/ 0 نظر / 3 بازدید