کلونینگ 33-فایده‌ها و ضررهای شبیه سازی 6

تولید سلول‌های بنیادی جنینیجهت استفاده در تحقیات پزشکی

کلونینگ جنین می‌تواند درهای تازه‌ای را در تحقیقات پزشکی و زیست شناسی بر روی محققین باز کند. به عنوان مثال اگر شبیه سازی بتواند به فهم بیشتر ما در باره تمایز سلول‌های جنینی کمک کند، ممکن است بتوان راهی برای درمان سرطان پیدا کرد. همچنین ممکن است با استفاده از این فن بتوانیم بفهمیم که چگونه می‌توان ژنها را خاموش و روشن کرد.بدین ترتیب قادر به معالجه سرطان خواهیم بود. دانشمندان هنوز به درستی نمی‌دانند که سلول‌های بنیادی چطور در دوران جنینی به انواع سلول‌های مختلف تمایز می‌یابند و یا چرا سلول‌های سرطانی قابلیت تمایز یافتن را ازدست می‌دهند. کلونینگ ممکن است کلید فهم این سؤالات باشد.

حتی بعضی ازدانشمندان بسیار بلند پروازانه به این فن نگاه می‌کنند. آنها  انتظار دارند که کلونینگ بتواند به چگونگی معکوس کردن ساعت بیولوژیک DNA  و در حقیقت راز جوان شدن کمک کند تا مثلاً بتوانیم  به هر سنی که بخواهیم به عقب برگردیم.  

ترمیم ژنهای معیوب و درمان بیماریهای ژنتیکی

دانشمندان می‌توانند سلول‌های هر فرد را کلون کنند و ژن‌های جهش یافته‌ای را که در او باعث ایجاد بیماری شده است و یا خواهد شد، تغییر دهند و ترمیم کنند. سپس این سلول‌های سالم را جایگزین سلول‌های معیوب بدن کنند. هر انسانی به طور ‌متوسط دارای هشت ژن معیوب در سلول‌های خود است. با استفاده از این تکنولوژی می‌توان امیدوار بود که دیگر هیچ ژن معیوبی در ما نباشد.

شبیه سازی برای تولید مثل

 با این روش می‌توان زوج‌های نا بارور و یا مبتلا به بیماری‌های ژنتیکی را صاحب فرزندان سالم کرد. همچنین بر فرض قانونی ویا اخلاقی بودن، می‌توان زنان مجرد را بدون آنکه نیاز به شوهر داشته باشند، صاحب فرزندی از خودشان کرد ویا از افراد فوت شده شبیه سازی کرد.

 

/ 0 نظر / 37 بازدید