وارونه نمایی حسن روحانی

نظر یکی از خواممدگان الف در باره وارونه نمایی حسن روحانی

در ۲۱ شهریور۸۲ ، 18 روز پس از اولین رویکرد تعاملی ایران ، سه کشور اروپایی اولین
قطعنامه علیه ایران را به شورای حکام آژانس ارائه می کنند

بعد از امضای
توافقنامه سعدآباد و ادامه مسیر تعامل و قبول پروتکل الحاقی در 19 آبان 82 ، 5 آذر
دومین قطعنامه آژانس برضد ایران صادر می شود.

تعهدات ایران در 27 آذر 82 در
بروکسل : تعهدات سعدآباد + تعلیق مونتاژ ، آزمایش و ساخت سانتریفوژها و غنی سازی.
تعهدات سه کشور اروپایی : هیچ !

ما پس از امضای بیانیه سعدآباد دست خودمان
را در عرصه فنی بسته و همه را تعلیق و تعطیل کردیم فقط صرفا به اصطلاح اینکه داریم
تعامل می کنیم !

اول خرداد ۸۳ ما براساس پروتکل الحاقی برنامه های هسته ای
خود را براساس ده سال ارائه دادیم و 29 خرداد چهارمین قطعنامه بر ضد ایران صادر
شد.

اینکه طرف مقابل، هر چه بگوید می‌پذیریم و بعد به ما اردنگی می زند ، می
شود مذاکره؟

/ 0 نظر / 4 بازدید