کلونینگ 36- تاریخچه

در پایان این مبحث مروری سریع بر تاریخچهکلونینگ و اتفاقات مربوط به آن خواهیم داشت.

 تاریخچه مختصر کلونینگ و اتفاقات مربوط به آن

1880- اگوست ویسمن (August Weissmann) بیان کرد اطلاعات ژنتیکی یک سلول با هر بار تقسیم کاهش می یابد.

1902- والتر ساتن( Walter Sutton ) ثابت کرد که کروموزمها حاوی اطلاعات ژنتیکی هستند.

1902- هانس اسپمان (Hans Spemann) دانشمند آلمانی، یک جنین مارمولک را دو نیم کرد و نشان داد که سلولهای جنینی اولیه، از هر دو جنین بدست آمده، همة اطلاعات لازم برای ایجاد یک موجود جدید را دارا هستند.

1928- هانس اسپمان اولین آزمایش انتقال هسته را انجام داد.

1938- هانس اسپمان انجام یک آزمایش، یعنی انتقال هسته یک سلول به داخل سلول تخمی که هسته آن قبلاً برداشته شده است را پیشنهاد داد. این آزمایش اساس روشی بود که بعدها برای ایجاد کلون بکار گرفته شد.

1944- اُسوالد اَوری (Oswald Avery) کشف کرد که حامل اطلاعات ژنتیکی، مولکول ویژه ای بنام اسیدنوکلئیک است.

1952- بریچز (Briggs) و کینگ (King) نوزادهای قورباغه را کلون کردند.

1953- واتسون (Watson) و کریک (Crick) ساختمان DNA را کشف کردند.

1958- اف- سی- استوارد (F.C.Steward) توانست از سلولهای ریشه هویچ، گیاه کامل هویج را رشد دهد.

1962- جان گوردون(John Gurdon ) از سلولهای تمایز یافته قورباغه، نوزاد‌های کلون شده قورباغه بدست آورد.

1963- جی-بی -اس هالدین(J.B.S.Haldane) اصطلاح کلون را به کار برد.

تثبیت کدهای ژنتیک.

 آنزیم DNA لیگاز یعنی آنزیمی که میتواند دو DNAرا به هم متصل کند( DNA ligase ) جدا شد.

1969- شاپیرو(Shapiero) و بکویت (Beckwith ) اولین ژن را جدا کردند.

1970- اولین آنزیم برش دهنده DNA جدا شد.

1972- پل برگ(Paul Berg ) اولین ژن نو ترکیب را ساخت.

کوهن( Cohen) و بویر(Boyer) اولین مولکول DNA نوترکیب را ساختند.

1977- کارل ایلمنسی (Karl Illmensee) ادعا کرد که اولین موش را با تنها یک والد، بوجود آورده است.

1978-انتشار کتاب دیوید رورویکDavid Rorvik) ) با عنوان “شبیه سازی یک مرد”.

1981- کارل ایلمنسی (Karl Illmensee) و پیتر هوپ (Peter Hopp) ادعا کردند که توانستهاند با انتقال هستههای سلولهای جنینی موش به سلولهای تخم بدون هسته شده، موشهایی شبیه‌سازی شده بوجود آورند. البته دانشمندان دیگر نتوانستند آن کارها را تکرار کنند و آن نتایج را بدست آورند. بعدها معلوم شد که آن ادعا دروغ بوده است.

1983- کری- بی- مولیس( Kary B.Mullis )روش واکنش رنجیرهای پلی مراز (PCR) را برای کپی برداری سریع از روی یک نمونه DNA در آزمایشگاه تکمیل کرد.

1983- سولتر(Solter) و مک گراس یک سلول جنین موش را با یک تخم بدون هسته شده متصل کردند، اما موفق به رشد آن و تولید جنین و نوزاد نشدند.

1984- استین ویلادسن (Steen Wiladsen)، دانشمند دانمارکی، ادعا کرد که او با استفاده از سلولهای یک جنین اولیه گوسفند، یک کپی ژنتیکی از یک بره ساخته است. روندی که امروز ایجاد دوقلویی نامیده شده است. بعداً سایر دانشمندان از این روش برای ایجاد گاوها، خوک ها، بزها و.. دوقلو استفاده کردند. در این روش هستهها از سلولهای اولیه جنینی گرفته میشود و بداخل تخمهای بدون هسته شده وارد میشوند و این تخم ها مثل یک تخم طبیعی رشد میکنند و تبدیل به جنین و نوزاد می‌شوند.

1985- ویلادسن برای تجاری کردن کلونینگ گاو، به مؤسسه گرانادا ژنتیکس (Grenada Geneties) ملحق شد.

1986- ویلادسن با استفاده از سلولهای تمایز یافته موفق به کلون کردن گاو شد.

1990- پروژه ژنوم انسان آغاز شد.

1994- انجام اولین شبیه سازی با استفاده از سلولهای تکامل یافته تر جنینی (سلولهای جنینی در مراحل پیشرفته تر رشد). در این آزمایش جنینهایی کلون شدهای تولید شدند که تا حداقل مرحله 120 سلولی رشد کردند.

1995- ایان ویلموت( Ian Wilmut ) گزارش اولین آزمایش برای شبیه سازی با استفاده از هسته سلولهای تمایز یافته جنین گوسفند را منتشر کرد. در این آزمایش قبل از انتقال هسته سلولهای دهنده هسته مدتی را در حالت استراحت و عدم فعالیت به سر می بردند. جنینهایی که به این ترتیب بدست آمدند به برههای طبیعی تبدیل شدند.

1996- دالی اولین جانوران شبیه سازی شده از سلول یک جانور بالغ (و نه جنین) متولد شد (البته این خبر تا فوریه 1997 اعلام نشد)

فوریه 1997- ویلموت و همکارانش در مؤسسه روز لین در اسکاتلند گزارش کردند که توانسته اند با استفاده از سلولهای پستانی یک گوسفند 6 ساله او را شبیه سازی کنند آنها آن بره شبیه سازی شده را دالی نامیدند. دالی اولین جانور شبیه سازی شده از یک سلول بالغ بود.

مارس 1997- تنها یک هفته بعد از اعلان تولد دالی، دانشمندان با ایجاد مصنوعی دوقلویی همسان، به روش شکافت رویان، در یک میمون رزوس یک قدم به شبیه سازی انسان نزدیکتر شدند.

ژوئن 1997- یک کمیته مشورتی که براساس دستور رئیس جمهور وقت آمریکا تشکیل شده بود اعلام کرده شبیه سازی انسان غیراخلاقی و ناامن است.

ژولای 1997- دانشمندانی که دالی را بوجود آورده بودند خبر دادند که آنها برهای تولید کردهاند که در تمام سلولهای بدنش دارای یک ژن انسانی است. این بره که پالی نامیده میشد با استفاده از روشی مشابه دالی ایجاد شده بود.

ژولای 1998- ریوزو یا ناگیماشی(Ryuzo Yanagimachi ) و دانشجوی فوق دکترایش تروهیکو واکایاما (Teruhiko Wakayama) توانستند حدود 50 موش را از سلولهای بالغ کلون کنند. بعضی از این موشها، کلونهایی از موشهای کلون شده قبلی بودند.آنها در این تحقیق از روشی متفاوت از روش ایجاد دالی استفاده کرده بودند.

دسامبر 1998- دانشمندان ژاپنی گزارش کردند که با شبیه سازی یک گاو،8 گوساله کلون شدهتولید کرده‌اند. این گاوها سومین پستانداری بودند که کلون میشدند.

ژانویه 2000- بریتانیا اولین کشوری شد که ایجاد کلونهایی از جنینهای انسانی در مراحل اولیه رشد را ثبت کرد. شرکت Geron، که این اختراع را ثبت کرده بود گفت که هیچ قصدی برای تولید انسان شبیه سازی شده ندارد.

مارس 2000- گروهی که دالی را ایجاد کردند گزارش ایجاد اولین خوک کلون شده را نیز ارائه دادند. دانشمندان امیدوارند که بتوانند از خوکهایی که بر روی آنها مهندسی ژنتیک انجام شده است، بتوان به عنوان منبع دهنده عضو پیوندی برای انسان استفاده کرد.

ژانویه 2001- یک گوساله آسیایی از نژادی در حال انقراض که بصورت کلونینگ بوجو آمده بود، بعد از تولدش در اثر یک بیماری معمولی تلف شد.

دسامبر 2002 شرکت کلوناید که متعلق به یک فرقه به نام رائلیان است، ادعا کرد اولین انسان کلون شده توسط این شرکت متولد شد.

2003- ادعای تولد دومین و سومین و چهارمین نوزاد شبیه سازی شده توسط شرکت کلوناید. اما هنوز هیچ کدام تایید نشده است.

فوریه 2004- نخستین مور تایید شده شبیه سازی جنین انسان توسط دانشمندان کره جنوبی

ژانویه 2008, - اعلام  ایجاد نخستین رویان های بالغ انسان از سلول های پوست توسط ساموئل وود از شرکت Stemagen .

/ 0 نظر / 202 بازدید