هنر و ارزش

آیا هنر ذاتاً ارزشمند است؟ یا به قولی هنر یعنی ارزش؟  چهارشنبه شب هفته گذشته رئیس جمهور در جمع هنرمندان دیدگاههای خود را در باره «هنر» و «هنرمندان» مطرح کرد. او در تکریم هنر و هنرمند گفت «تقسیم هنرمندان به ارزشی و غیر ارزشی بی‌معناست» رئیس جمهور تاکید کرد، هنر یعنی ارزش و هنرمند فرد ارزشمندی است.» من در پی بحث در درسبت یا نادرستی این نظر نیستم. اما اگر این جمله رئیس جمهور را بپذیریم قطعاً نمیتوانیم هر بازیگر یا خواننده یا نقاش یا ... را هنرمند دانست. آن وقت یابد گفت رئیس جمهور در جمعی بود که بعضی شان هنرمندبودند (کم یا زیاد). و یابد گفت بعضی از بازیگران یا خوانندگان یا نقاشان یا ... هنرمندند و نه همه شان. حتی فرقی نمکندکه این ارزش را از دید اسلام یا مسیحییت یا حتی لیبراسیم سکولار نگاه کنی هرکدام چیزی را ارزش و مخالف آن را ضد ارزش یا بی ارزش میدانند. در این صورت این جمله روحانی که "وظیفه دولت مداخله در هنر نیست" و مانند این فقط به این صورت تغییر میکند که آیا این بازیگر یا خواننده یا نقاش یا ...  هنرمند است یا نه حتی اگر بسیار خوب (از نظر فنی) بازی کند یا بخواند یا نقاشی کند یا... . وظیفه دولت می شود مداخله در تعیین هنرمند. و اینکه کدام بازیگر یا خواننده یا نقاش یا ...  هنرمند است وکدام نیست و همچنین در باره محصولات آن ها. پس باز باید دولت مداخله کند برای آن که هنرمند نیست خود را هنرمند جانزند و محصول قلابی به مردم نفروشند  و کلاه سر خریداران هنر نگذارد.

/ 0 نظر / 29 بازدید