کلونینگ 6 : آغاز شبیه سازی

اولین تلاش‌ها برای شبیه سازی مصنوعی تقریباً در اوایل قرن بیستم میلادی صورت گرفت. آدلف دریش
(Adolph Edward Driesch) اجازه داد تا تخم‌های یک توتیا
یا جوجه تیغی دریایی  تا مرحله 2 سلولی
(جنین 2 سلولی) رشد یابند.
سپس او با تکان دادن شدید این جنین 2 سلولی در یک ظرف، دو سلول جنینی را از هم جدا کرد و اجازه داد که هر کدام جداگانه رشد نمایند. در نتیجه هر کدام از این سلول‌های جنینی جدا شده به یک توتیای کامل تبدیل شدند. به این ترتیب او توانست دوقلوهای همسان توتیا به وجود آورد.

اولین “ انتقال هسته” Nuclear transfer) ) یک سلول به یک سلول تخمک در سال
1952 در قورباغه و توسط رابرت بریگز ( Robert Briggs) و توماس جی کینگ  (Thomas J. King) در فیلادلفیای آمریکا انجام شد تا مراحل اولیه رشد جنین را در
قورباغه مطالعه کنند. آن‌ها توانستند هستة یک تخم قورباغه را به درون یک تخمک که
قبلاً هسته‌اش بیرون کشیده شده بود منتقل کنند. البته این تخم نتوانست تا تبدیل شدن به نوزاد قورباغه رشد و تکامل یابد.

این مطالعه نشان داد که چند سلول اولیه حاصل از تقسیم تخم لقاح یافته مانند خود سلول تخم، سلول‌هایی توتی پوتنت( toti potent) هستند یعنی می‌توانند به تمام
انواع سلولی که یک حیوان کامل را می‌سازند
تبدیل شوند. با تقسیم بیشتر سلول‌های جنینی و ادامه رشد جنین این سلول‌ها این
خاصیت خود را از دست می‌دهند. بدین جهت موفقیت انتقال هسته با استفاده از سلول‌های جنینی با رشد جنین به سرعت کاهش می‌‌یابد.

انتقال موفقیت آمیز هستة‌ سلول‌های جنینی به سلول تخمک، 18 سال بعد یعنی در سال 1970 توسط دکتر جان گوردون( Jhon Gordon)  انجام شد. گرچه در این آزمایشات تخم‌ها تکامل یافتند و نوزاد قورباغه به وجود آمد اما
این نوزادها هیچ‌گاه نتوانستند از مرحله نوزادی فراتر روند و به قورباغه بالغ
تبدیل شوند.

انتقال هسته در پستانداران بسیار مشکل‌تر بوده است. شبیه سازی از موش با استفاده از هسته سلول‌های مراحل کاملاً اولیه رشد جنین در سال 1977 انجام شد. اما انجام دوبارة  این کار در آن سال‌ها ممکن نشد.

اما در سال 1981 بعضی از محققین ادعا کردند که توانسته‌اند هسته سلول‌های جنینی موش را به تخمک‌های موش وارد کنند و موش‌های شبیه سازی شده بدست آورند. اما دانشمندان دیگر نتوانسته‌‌اند با تکرار این آزمایش همان نتیجه را بگیرند. بعداً معلوم شد که آن نتایج جعلی و ساختگی بوده است.

 در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 هنوز تعداد معدودی از دانشمندان درباره کلونینگ تحقیق می‌کردند. بسیاری از دانشمندان پیش بینی
می‌کردند که انجام کلونینگ در پستانداران ناممکن است، به همین دلیل دنبال این
آزمایشات را نگرفتند. اما تعدادی بر ادامه این تحقیقات پافشاری کردند. به خصوص
تحقیقات مربوط به انتقال هسته در گاو،
به امید بدست آمدن فواید اقتصادی فراوان در تولید جنین‌های مشابه، ادامه یافت. تا آن زمان فن تلقیح مصنوعی اجازه می‌داد که از هر گاو نر هزاران فرزند به دنیا آید اما از هر گاو ماده تنها می‌توانست 5 یا 6 فرزند بدست آورد. روش‌های اوولاسیون چندتایی همراه با انتقال جنین (Multiple
Ovulation and Embryo Transfer =MOET)
و شبیه سازی به روش شکافت جنین اولیه توانست تا حدی این تفاوت
را کاهش دهد اما این فنون توانایی بالقوه کمی را برای رشد و بهبود بیشتر داشتند.
در مقابل، تکنیک انتقال هسته حداقل در تئوری این قابلیت را داشت که تعداد نامحدودی حیوان مشابه  تولید کند.

 

/ 1 نظر / 20 بازدید

[رویا]