در حاشیه تجلیل از جاسبی در دانشگاه آزاد

چه بوسه ایی، چه کیفی

"ضَعُفَ الطالبٍ و المَطلوب"

/ 0 نظر / 5 بازدید