مرگ بر همه ظالم های دنیا

هاشمی رفسنجانی در سایت منسوب به خود گفت « امام(ره) موافق حذف مرگ بر آمریکا بودند.» در زیر صحبتی دیگر از امام در رد این ادعا

صحیفه نور جلد20 صفحه83 الی 84      1366/01/25

  امام خمینی در دیدار با خانواده های شهدا، مفقودین و اسرا، بازماندگان شهدای لبنان، سرپرست بنیاد شهید، وزیر و مسؤولین وزارت کشور به مناسبت نیمه شعبان:

 

و مرگ بر همه ظالم های دنیا، مرگ بر آنهایی که دارند مردم را و ملت ها را می چاپند و با تبلیغات خودشان، خودشان را یک ملت یا یک دولت صلح طلب حساب می کنند. اینها در حال مرگ هستند. آنی که باقی است خدای تبارک و تعالی است، آن که هست و همیشه هست، اوست و آن که اهل سعادت است، آنی است که تقوا داشته باشد، تبعیت داشته باشد از اسلام و تبعیت از اسلام اگر ما داریم، باید هم دشمنان اسلام را سرکوب کنیم تا آن اندازه ای که می توانیم و هم باید بین دوستان خودمان محبت ایجاد کنیم.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید