سؤال و جواب بیوتکنولوژی

استفاده از فنلی که کمی اکسید شده و رنگ آن نارنجی است از نظر عملکرد و میزان سمیت مشکلی داره؟

جواب: اگر فنل به رنگ صورتی مایل به قهوه ای درآمده باشد اکسیده شده که می تواند باعث ایجاد شکستگی دی-ان-آ و بخصوص تخریب آر-ان-آ شود و بهتر است حذف شود.

 بهتر است مواد آنتی اکسیدان به فنل اضافه کرد و در ظروف غیر قابل عبور نور نکهداشت. فنل  بافره شده در پی- اچ اسیدی مقاوم به اکسیده شدن است
/ 0 نظر / 28 بازدید