کلونینگ 28-فایده‌ها و ضررهای شبیه سازی

اهداف و فواید

اهداف کلونینگ متفاوت است. از ساختن شبیه از کسی که از دنیا رفته است تا مهندسی نوزاد انسان یا جانوران. به علاوه کلونینگ می‌تواند بطور مستقیم در درمان بیماری‌ها نیز دارای نقش باشد. با استفاده از این تکنیک می‌توان علم جنین شناسی را بسیار پیشرفت داد؛ مثلاً دانستن اینکه چطور یک سلول می‌تواند به یک موجود کامل تبدیل شود. صنعت و دامپروری نیز می‌توانند از فن انتقال هسته برای تولید دام‌های بهتر استفاده بسیاری ببرند.

بهتر است اهداف و فواید شبیه سازی را در دو زمینه بررسی کنیم: یکی شبیه سازی در جانوران و دیگر شبیه سازی در انسان.

فواید شبیه سازی در جانوران

برخلاف شبیه سازی در انسان، فواید شبیه سازی در جانوران بی انتها است. در زیر به بعضی از این موارد اشاره می‌شود.

تولید دام‌های تغییر ژن یافته

شاید مهمترین استفاده از کلونینگ در جانوران، شبه سازی جانوران تراریخت یا ترانسژنیک(Transgenic ) باشد. همانطور که گفتیم، جانوران تراریخت به جانورانی گفته می‌شود که یک ژن بیگانه به ژنوم آنها منتقل شده باشد.این ژن انتقال یافته می‌تواند:

- یک ژن انسانی مولد یک پروتئین یا یک هورمون انسانی( مثل انسولین انسانی) باشد تا دام‌های تغییر ژن یافته‌ای تولید شوند که در شیرشان داروها و مواد بیولوژیک مورد مصرف انسان ترشح شود؛ مثلاً گاوهائیکه در شیرشان انسولین انسانی وجود داشته باشد.

 - ژنی باشد که یک بیماری مخصوص انسان را در جانوران ایجاد کند تا به عنوان یک مدل تحقیقاتی مورد مطالعه قرار گیرند

- ژنی باشدکه باعث تولید دام‌هایی با خصوصیات بهتر شود، مثلاً دام‌هایی با تولید شیر، گوشت و یا پشم بیشتر و یا دام‌هایی که به بیماری‌ها مقاوم‌تر باشند.

در حال حاضر تغییر ژنتیکی یک دام را می‌توان با ریز تزریق ژن مورد نظر  به تخم لقاح یافته وایجاد دام‌های تغییر ژن یافته عملی ساخت. اما این روش کارایی خوبی ندارد و تنها 5% از نوزادهای بدنیا آمده، صفت مورد نظر را بروز می‌دهند. دانشمندان می‌توانند به سادگی سلول‌های بالغ (و نه جنینی) را از نظر ژنتیکی تغییر دهند زیرا دستکاری ژنتیکی در سلول جنین سخت تر از سلول بالغ است .

 

شکل8-1: ریز تزریق ژن مورد نظر به تخم لقاح یافته

 

بنابراین شبیه سازی با استفاده از سلول بالغی که از نظر ژنتیکی بطور دلخواه تغییر یافته است می‌تواند بطور بسیار ساده‌تر و کاراتری حیوانات تغییر ژن یافته ایجاد کند.

 هم اکنون دانشمندان می‌توانند سلول‌های بالغ را به مقادیر زیاد در آزمایشگاه کشت دهند و سپس برای تغییر ژنتیکی این سلول‌ها تلاش کنند. سپس آزمایش کنند که در کدام یک از این سلول‌ها این تغییر ژنتیکی ایجاد شده است تا تنها آنها را برای کلونینگ مورد استفاده قرار دهند . تولید داروهای موثرتر و ارزانتر احتمالاً از اولین کاربردهای شبیه سازی در جانوران خواهد بود.

کمک به تحقیقات

یکی از بزرگترین زمینه‌هایی که تحت تاثیر شبیه سازی قرار می‌گیرد تحقیقات است. اگر جانورانی که در یک طرح تحقیقاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند از نظر فیزیولوژیک کاملاً یکسان باشند (آن طور که در مورد جانوران شبیه سازی شده انتظار می‌رود)، نتایج آزمایشات بسیار دقیق تر و انجام آن‌ها راحت تر خواهد بود.

تولید جانوران دهنده عضو یا بافت پیوندی به انسان

کلونینگ برای تولید جانورانی که بتوان از اعضاء یا بافت‌های آن‌ها برای پیوند به انسان استفاده کرد، زمینه دیگری است که به همان اندازه تولید داروها می‌تواند هیجان انگیز باشد. مثلاً دانشمندان در پی ایجاد کلونینگ در خوک هستند تا خوک‌هایی بوجود آید که بتوان از اعضاء آن ها برای پیوند به انسان استفاده کرد، بدون آنکه پس زده شوند

/ 1 نظر / 1347 بازدید
نگار

خوب بود[لبخند]