امام خمینی و اسرائیل-3

امام خمینی از سال 1341 که آغاز قیامشان بوده تا هنگام رحلتشان 283 بار بر علیه اسرائیل صحبت کرده اند. اخیراً آقای هاشمی گفته اند ما با اسرائیل سر جنگ نداریم. در فتنه 88 هم که هاشمی کارگردان آن بود در نمار جمعه کذایی حامیان فتنه از شعار بر علیه اسرائیل خود داری کردند. روز قدس هم به دستور سایت وزارت خارجه اسرائیل خواستند که  شعار بر علیه اسرائیل  را به  شعار بر علیه لبنان و فلسطین یعنی جبهه مقاومت  علیه اسرائیل تغییر دهند.

صحیفه نور جلد16 صفحه201  361/03/23

 بیانات امام خمینی در جمع نمایندگان نهضت های آزادیبخش جهان

امروز، روزی است که اگر با هم قیام کنند، اسرائیل بکلی از بین خواهد رفت.

/ 0 نظر / 5 بازدید