کلونینگ 30-فایده‌ها و ضررهای شبیه سازی 3

فواید و اهداف شبیه سازی در انسان

شبیه سازی در انسان را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد که فواید و اهداف هر دسته متفاوت است، یکی شبیه سازی برای تولید مثل است و دیگری شبیه سازی جنین برای تولید سلول‌های بنیادی جنینی. گرچه هنگامی که از شیبه سازی در انسان صحبت می‌شود، در نزد عامه مردم نوع اول شبیه سازی متصور می‌شود و این نوع از شبیه سازی است که بیشتر سر وصدا به راه انداخته است، اما کاربردهای مطرح شده شبیه سازی در انسان بیشتر مربوط به شبیه سازی جنین برای تولید سلول‌های بنیادی جنینی می‌باشد. ابتدا فواید و کاربردهای این نوع از شبیه سازی گفته می‌شود:

تولید سلول‌های بنیادی جنینیجهت استفاده در درمان

در حالی که ممکن که شبیه سازی از انسان مورد قبول  عمومی قرار نگیرد، اما جنین برای مقاصد درمانی، احتمالاص خیلی زود پذیرفته خواهد شد. همانطور قبلاً کفته شد، در شبیه سازی درمانی نیز مانند شبیه سازی موجود کامل، هسته سلول فرد دهنده داخل یک اُاُسیت بدون هسته قرار می‌گیرد و یک جنین بوجود می‌آید، اما به جای آنکه این جنین در رحم کاشته شود، از سلول‌های آن برای رشد و تکثیر سلول‌های بنیادی استفاده می‌شود .

 

 

 

 

 

 استفاده از جنین کلون شده برای تهیه سلول‌های بنیادی

 

 

 

این سلول‌های بنیادی می‌توانند به صورت یک کیت تعمییر انسان مورد استفاده قرار گیرد.از رشد آن‌ها می‌توان اعضاء‌ مورد نیاز را برای پیوند قلب، ریه، کبد، پوست و بدست آورد. همچنین می‌توان از آنها برای رشد اعصاب در بیماری‌هایی مثل آلزایمر،‌پارکینسون ویا اعصاب از بین رفته در اثر حوادث استفاده کرد. سلول‌های بنیادی جنینی می‌توانند برای تولید بافت یا حتی عضو استفاده شوند. بدین ترتیب می‌توان از آنها برای ترمیم و یا جایگزینی بافت یا عضو از بین رفته استفاده کرد.

 دانشمندان معتقدند با کلون کردن سلول‌های افراد مبتلا به حمله قلبی و بدست آوردن سلول‌های سالم قلب و تزریق این سلول‌ها به ناحیه صدمه دیده قلب، می‌توان آن‌ها را نجات داد. تهیه پوست طبیعی برای پیوند به افرادی که دچار سوختگی وسیع شده اند، تهیه سلول‌های عصبی برای افرادی که دچار صدمات مغذی یا نخاعی شده اند، و درمان بسیاری از بیماری‌ها و عوارض با استفاده از سلول‌های خود آن افراد در آزمایشگاه از مواردی است که ممکن است بتوان با استفاده از این فن به آن دست یافت.

همچنین استفاده از اعضاء مصنوعی نیز در جراحی های ترمیمی و زیبایی نیز منسوخ خواهد شد. با استفاده از این فن پزشکان قادر خواهند بود از پوست، چربی، بافت پیوندی، غضروف و تهیه شده از سلول‌های خود همان شخص برای پیوند استفاده کنند.

/ 0 نظر / 48 بازدید