کلونینگ 2

لغت «کلونینگ»
یا شبیه سازی به معنی استفاده از مهندسی ژنتیک برای تولید رده‌هایی از سلول‌های با ظاهر و عملکرد یکسان و یا تولید گیاهان و جانوران مشابه از نظر ژنتیکی نیز به کار
می رود. وقتی ما از حیوانات کلون شده صحبت می‌کنیم انتظار نداریم که آنها اعمالی
مشابه هم داشته باشند. دو قلوهای همسان در حقیقت کلون‌های طبیعی هستند و ما می‌دانیم که آنها اعمالی مشابه انجام نمی‌دهند و الزاماً دارای شخصیتی یکسان نیستند.کلونینگ درحقیقت روند بوجود آمدن یک موجود زنده جدید از یک موجود زنده دیگر به طریق غیر جنسیاست که از نظر ژنتیکی کاملاً مشابه اولی است این روش بطور طبیعی در بسیاری ازموجودات ساده و پست مثل باکتریها، بسیاری از قارچ‌ها، بعضی از آغازیان و حتی در بعضی گیاهان و جانوران مثل نرم‌تنانو کیسه‌تنان 
اتفاق می‌افتد.

وقتی که درشاخه خزنده توت فرنگی ریشه ایجاد می‌شود در حقیقت گیاهی جدید بوجود آمده است کهکلون و شبیهی از گیاه اولیه است. وقتی در زیر برگ یک گیاه سرخس و یا در ساقه قطعشده گیاه شمعدانی، ریشه ایجاد می‌شود و گیاهی جدید بوجود می‌آید نیز یک کلون طبیعیبوجود آمده است.  
انسان نیز سالیان درازی است که از روش تولید مثل غیر جنسی برای تکثیر گیاهان استفاده می‌کند؛مثلاً وقتی شما برگ یک گیاه یا ساقه گیاهی دیگر را می‌برید و در آب یا خاک قرار می‌دهید تا ریشه دهد و گیاه جدیدی بدست آورید، در حقیقت یک کلون از گیاه اول تهیه کرده‌اید. در این جا وقتی شما یک برگ یا ساقه را قطع می‌کنید و در
آب قرار می‌دهید، در لبة قسمت بریده شده توده‌ای از سلول‌های تخصص یا تمایز نیافته بنام کالوس (Callus) ایجاد می‌شود. سپس کالوس می‌تواند با هورمون‌های
مناسب که گیاه ترشح می‌کند تحریک شود، تکثیر و تمایز یابد و گیاهی جدید ایجاد کند
که کاملاً مشابه گیاه اولیه است. این روش‌های
تکثیر در اصطلاح علمی، تکثیر به روش «کشت بافت»  (TissueCulture)نام
دارد که بطور گسترده‌ای استفاده می‌شود. منبع:

/ 1 نظر / 9 بازدید

خیلی خیلی کمکم کرد.بسیار بسیار از لطفتون ممنون