امام خمینی و اسرائیل-1

امام خمینی از سال 1341 که آغاز قیامشان بوده تا هنگام رحلتشان 283 بار بر علیه اسرائیل صحبت کرده اند. اخیراً آقای هاشمی گفته اند ما با اسرائیل سر جنگ نداریم. در فتنه 88 هم که هاشمی کارگردان آن بود در نمار جمعه کذایی حامیان فتنه از شعار بر علیه اسرائیل خود داری کردند. روز قدس هم به دستور سایت وزارت خارجه اسرائیل خواستند که  شعار بر علیه اسرائیل  را به  شعار بر علیه لبنان و فلسطین یعنی جبهه مقاومت  علیه اسرائیل تغییر دهند.

قصد دارم به مرور صحبت های امام بر علیه اسرائیل  بپردازم

صحیفه نور جلد17 صفحه13 الی 14      1361/06/17

عنوان:  بیانات امام خمینی در جمع رهبران مذهبی بنگلادش

 ما می گوئیم اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود و بیت المقدس مال مسلمین و قبله اول مسلمین است. خداوند به همه شما توفیق عنایت کند.

/ 0 نظر / 3 بازدید