روایت آیت‌الله حائری از انتخاب رهبر انقلاب در15 خرداد 68

عصر بود، مجلس تمام شد آقای جنتی به من گفتند برویم سر سلامتی به حاج احمد آقا
بدهیم، به اتفاق ایشان رفتیم، هنوز خبر منتشر نشده بود به حاج احمد آقا گفتیم
خبرگان آقای خامنه ای را به رهبری انتخاب کرده اند، یکدفعه ایشان گفت دل امام را
خوشحال کردید. بعد این را گفت: چند وقت قبل با امام نشسته بودیم پای تلویزیون، رئیس
جمهور در کره شمالی با آقای کیم ایل سونگ سان می دیدند خیلی با وقار حرکت می کرد
آقای رئیس جمهور. من به امام گفتم که خیلی رئیس جمهور موقر حرکت می کند همراه رئیس
جمهور کره شمالی و سان می بیند، امام گفتند من هر چه فکر می کنم آقا سید
علی آقا برای رهبری خوبه
. این مطلب را حاج احمد آقا همون اول ورود روز
همان اول به ما اعلام کرد که امام اینطور گفت، مقام معظم رهبری گفته بود اگر امام
به من بگوید بروم عقیدتی سیاسی ژاندارمری یکی از روستاهای سیستان و بلوچستان تردید
نمی کنم، این شعار نبود، ساختمان یک رهبری را با همه سنگینی اش روی این شناژ محکم
گذاشت و رفت.

/ 0 نظر / 4 بازدید