امام خمینی و اسرائیل-2

"امام خمینی از سال 1341 که آغاز قیامشان بوده تا هنگام رحلتشان 283 بار بر علیه اسرائیل صحبت کرده اند. اخیراً آقای هاشمی گفته اند ما با اسرائیل سر جنگ نداریم. در فتنه 88 هم که هاشمی کارگردان آن بود در نمار جمعه کذایی حامیان فتنه از شعار بر علیه اسرائیل خود داری کردند. روز قدس هم به دستور سایت وزارت خارجه اسرائیل خواستند که  شعار بر علیه اسرائیل  را به  شعار بر علیه لبنان و فلسطین یعنی جبهه مقاومت  علیه اسرائیل تغییر دهند."

من همواره مصراً خواسته ام که مسلمانان سراسر جهان متحد شوند و بر ضد دشمنانشان از جمله اسرائیل مبارزه کنند، متاسفانه دعوت های مرا رژیم های مختلفی که در کشورهای مسلمان بر سر کار آمده اند نشنیده اند، من امیدوارم که بالاخره این دعوت ها شنیده شوند و من در این راه پایداری خواهم کرد. 57/2/16 مصاحبه با لوموند

/ 0 نظر / 3 بازدید