پیامی از قرآن - شیطان برچه کسانی مسلط است؟

شیطان بر کسانى که ایمان آورده‌اند و بر پروردگارشان توکل کرده‌اند، دست ندارد

سلطه او فقط بر کسانى است که دوستدارش هستند و کسانى که به خداوند شرک مى‌ورزند
إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ [١۶:٩٩]إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِینَ هُم بِهِ مُشْرِکُونَ [١۶:١٠٠]
/ 0 نظر / 25 بازدید