دولت تزویر و فریب- نگاه به عقب

حسن روحانی در کنفرانس خبری گفت: "این قدر گذشته‌ها را مدام به یاد نیاوریم، برخی سرشان را به پشت گرفته و راه می‌روند، اینگونه راه بروی به زمین خواهی خورد، به جلو و آینده بنگر، ما نیز می‌ترسیم این افراد که همواره به پشت نگاه می‌کنند به زمین بخورند؛ حالا یک وقتی یک کاری صورت گرفت از آن بگذریم. هی می‌خواهیم مسئله را کش داده و یادش کنیم." این گفته از یک احتمالا روحانی بعید است و از یک روحانی واقعی غیر ممکن. شیعه بیش از هزار سال است که به عقب مینگرد و به حادثه عاشورا و خیانت به ظاهر بزرگان اسلام  نگاه میکند و بلکه می خواهد این خیانت هر چه بیشتر عیان وبیان کند و به عاملان آن و حامیان آن و ساکتین در برابر آن لعنت می فرستد. شیعه بیش از هزارسال است که به خیانت به ظاهر بزرگان اسلام  در واقعه جمل نگاه میکند و آن را مرور میکند و به فرزندانش می آموزد تا مراقب این نوع خیانت ها در زمان خودشان باشند. .   ایا میتوان با "صلوات فرستادن بر گذشته" چنین خیانتهای بزرگی را از یاد بُرد یا نسبت به آنان مسامحه کرد؟! راستی چرا در قرآن اینقدر از حوادث نوح و ابراهیم و موسی و عیسی که سلام خدا بر آنها باد  سخن گفته نعوذ بالله خداوند میخواهد که مسلمانان با نگاه کردن به پشت سر به زمین بخورند. اصلا اگر غیر از این باشد مطالعه تاریخ به چه کار می آید. به علاوه  اگر نباید به عقب نگاه کنیم چرا خود روحانی در هر سخنرانی و مصاحبه ای به هر بهانه شده نگاهی به دولت قبل می کند و کنایه و طعنه و مسخره کردنی  . " 

 رهبر انقلاب اسلامی در مرداد ماه 92 در دیدار دانشجویان درباره اتهام تقلب در سال 1388 فرمودند: «در انتخابات سال 88، آن کسانی که فکر می‌کردند در انتخابات تقلب شده، چرا برای مواجهه‌ با تقلب، اردوکشی خیابانی کردند؟ چرا این را جواب نمی‌دهند؟ صد بار ما سوال کردیم؛ نه در مجامع عمومی، نخیر، به شکلی که قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهی نمی‌کنند؟ در جلسات خصوصی می‌گویند ما اعتراف می‌کنیم که تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟ چرا برای کشور هزینه درست کردید؟ اگر خدای متعال به این ملت کمک نمی‌کرد، گروه‌های مردم به جان هم می‌افتادند، می‌دانید چه اتفاقی می‌افتاد؟ می‌بینید امروز در کشورهای منطقه، آنجاهایی که گروه‌های مردم مقابل هم قرار می‌گیرند، چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ کشور را لب یک چنین پرتگاهی بردند؛ خداوند نگذاشت، ملت هم بصیرت به خرج دادند. در قضایای سال 88، این مساله اصلی است؛ این را چرا فراموش می‌کنید؟"

/ 0 نظر / 26 بازدید