ای پادشه خوبان، داد از غــــم تنهایی

ای پادشه خوبان، داد از غــــم تنهایی دل بی تو به جان آمد، وقتست که بازآیـی

 رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:

 سوگند به خدایی که مرا به حق به پیامبری برانگیخت، قائم، از تبار من، با پیمانی که خداوند با من بسته است، از دیده ها نهان می شود تا بیشتر مردمان گویند: خداوند نیازی به آل محمد ندارد و دیگران در ولایت او به تردید می افتند. پس کسی که دوران پرده نشینی او را درک کند، بایسته است که به دین خود چنگ در زند و اجازه رسوخ وسوسه های شیطان را به خود ندهد. چرا که اهریمن آن طور که آدم را از بهشت راند، فرد مردد را نیز از دین و امت من می راند. خداوند ابلیس را سرپرست ناباوران قرار داد.

تا کـــی بـه تمنــــــای وصـال تو یگـانـه       اشکم شـود از هـر مـژه، چـون سیل روانه

خواهد به سرآید، شب هجران تو یا نه       ای تـیـر غـــــمـت را دل عـشـاق نــشـانـه

 

/ 0 نظر / 23 بازدید